Želite pomoći?

Svima koji žele podržati rad ove Udruge preporučujemo da se mole za nakane zbog kojih je pokrenuta.

Oni koji žele materijalno pomagati rad Udruge mogu to napraviti na kunski žiro račun:

IBAN: HR3924020061100474802

ili na devizni račun:

70300000-2124661

Pošaljite link ove web stranice vašem prijatelju ili ga uvrstite na svoje web stranice (ako ih imate).

Vodstvo i članovi Humanitarne udruge Ivan Merz unaprijed zahvaljuju svima na bilo kojem obliku pomoći i potpore.