Korisna vijest za naše stipendiste koji studiraju (tehničke fakultete) u Zagrebu

2012-04-02

slikaPrijatelj naše Udruge gospodin Danijel Vuković želi pomoći našim stipendistima sa područja Zagreba u besplatnoj poduci iz sljedećih predmeta (za tehničke fakultete, sve godine): Matematika, Mehanika, Mehanika fluida, Termodinamika, Osnove elektrotehnike, Fizika, Nauka o čvrstoći (Otpornost materijala) te svi ostali srodni predmeti. Kontakt za dogovor termina može se dobiti na broj telefona Udruge Ivan Merz: 021/ 244-701